Olika typer av Hosting

Hosting, Shared Hosting, VPS, Dedicated Server, Colocation Det finns flera olika typer av hosting av en webbsida som lämpar sig för olika webbsidor med olika krav p� prestanda och mängd besökare.

Shared Hosting

Det som brukar kallas shared hosting är oftast det billigaste och enklaste sättet för en ägare till en webbsida att publicera sin sida. Shared Hosting betyder att man hyr en liten del av en server. Servern delas av många kunder och p� det sättet kan webbhotellet hålla nere kostnaderna och priserna för varje kund.

Fördelarna med Shared Hosting är att det oftast är ganska billigt och att man som kund inte behöver bry sig om det tekniska kring servern utan kan koncentrera sig p� att bygga en bra sida. Nackdelen är att servern delas av många andra och detta kan påverka ens egen sida p� olika sätt eftersom att serverns resurser och kapacitet delas mellan alla kunder p� servern.

Dedicated Server

För större sidor kan en dedicated server, dedikerad server, vara ett bra alternativ. Genom att hyra en dedikerad server får man en helt egen server för sig själv där man kan lägga en eller flera sidor. Att skaffa en dedicated server är naturligtvis dyrare än shared hosting men erbjuder oftast ocks� väsentligt större flexibilitet och prestanda. Olika webbhotell erbjuder olika former av serviceavtal och man kan oftast själv välja hur mycket av administrationen man själv vill ta hand om och hur mycket webbhotellet ska ta ansvar för.

VPS, Virtual Private Server

VPS, virtual private server, är ett mellanting mellan shared hosting och en dedicated server. VPS innebär att webbhotellet har en (eller flera) fysiska servrar som i sin tur kör ett antal virtuella servrar. De virtuella servrarna beter sig som egna servrar men de delar tillsammans p� den fysiska serverns prestanda och resurser. Genom att hyra en virtuell server får man samma fördelarna man får genom att hyra en dedikerad server men till en lägre kostnad d� man fortfarande delar en fysisk server med andra kunder.

Colocation

Colocation är ett alternativ till dedicated server där man själv köper en fysisk server och placerar den i webbhotellets datorhall. Genom colocation kan man låta webbhotellet ta hand om den fysiska säkerheten kring servern, brandväggar, internetanslutning osv. men änd� ha full kontroll över den egna servern. De flesta webbhotell erbjuder olika former av serviceavtal för vad som ska ing� i tjänsten och vad man får göra själv kring administration, underhåll och backup.

 
hem
om webbhotell
typer av hosting
tips för att välja webbhotell
svenska webbhotell
ordlista
relaterade lankar
om webbhotellfakta.se